Disclaimer 

Forensz wil met deze site de bezoeker informeren over haar dienstverlening. Dit betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke afspraken met enig persoon of bedrijf. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Forensz streeft er naar de informatie zo veel mogelijk compleet te houden en kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen.

Forensz probeert onderbrekingen of storingen in de website door technische fouten of van dien aard zoveel mogelijk te voorkomen en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op deze site en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement 

VCCR Advies BV is organisatie achter de dienstverlening van Forensz. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer u een product of dienst van Forensz afneemt of als uw werkgever een overeenkomst met ons heeft. We hebben de persoonsgegevens dan nodig om onze producten en diensten te kunnen uitvoeren, te onderhouden en te verbeteren.

In een dan te publiceren privacy-statement leggen we onder meer uit wat we met welke persoonsgegevens doen, waarom we ze nodig hebben, wanneer we ze delen met derde partijen, hoe we ze beveiligen en wat uw rechten zijn. Bij alles wat we doen behandelen wij uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier conform geldende wetgeving.

Forensz kan dit privacy-statement eenzijdig wijzigen.

Cookies 

Op de website van Forensz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Deze cookies gebruiken we voor een goede werking van de website en het bijhouden van statistieken en analyses. Omdat deze cookies geen gevolgen hebben voor uw privacy, hoeft u hier geen toestemming voor te geven.